Blog Image

Medtechkatalyst

Medtech-katalysist

Alla idéer har rätt till en ärlig chans att få bli en bra produkt. Oftast behövs en blandning av olika kompetenser för att komma dithän att man inser att detta kan bli riktigt bra :"proof-of concept". Har du en bra idé kan du behöva en katalysist. Katalysist? Ja - någon som är katalysator för din idé. En katalysator är enligt wikin " Allt som undanröjer fysiska hinder för att en skillnad i energitillstånd ska ge upphov till en vektoriell eller skalär process kan sägas katalysera, det vill säga underlätta processen".