Sent i livet insåg jag att det vi lär oss i skolan är kunskap som presenteras som sanningar, men egentligen bara är “så vitt vi vet” utifrån var vetenskapliga forskningsfronten befinner sig. Till mitt försvar måste jag säga att jag är drillad i en vetenskaplig miljö, där det mesta handlade om ”klinisk evidens” eller ”därmed bevisat”, där ingen filosofi fanns på schemat.

Vi är mitt i den naturvetenskapliga diskurs som genererad kunskap
de senaste drygt 200 åren som säger att det vi analyserar, kategoriserar,
strukturerar och hittar lagbundenheter i blir kunskap – sann kunskap. Det ska
vara analyserbart och logiskt för att vara värt att tas på allvar – annars
kallar vi det ”kvacksalveri”, ”new age”, ”metafysik” eller bara ”fantasier”.
Tro har inget med vare sig kunskap eller vetenskap att göra.

Men
sedan kommer vi in på kvantfysik och då blir det luddigt. Här tolkas
lagbundenheter genom att analysera effekter av något vi tror har ägt rum och vi måste bara acceptera att man inte samtidigt
kan veta hastighet och läge på en partikel, utan partikeln kan fullständigt ologiskt faktiskt befinna sig på bägge
sidor av en vägg samtidigt.


kan vi avfärda mångtusenårig kunskap som ovetenskaplig för att den inte är
bevisad i den av västvärlden snart 300-åriga vetenskapliga strukturen?

Jag
fascineras av de gamla österländska kunskaperna om vägen till hälsa och
välbefinnande. Vad är det som säger att det inte finns sanningar där som
vetenskapen inte tagit sig tid att bevisa? Det blir ännu mer spännande när jag
lär hur Kundalini Yoga med självklarhet blandar medicinska termer om nervbanor
och endokrina körtlar när de förklarar energibanor och Prahna – livskraften som
vi kan blockera genom traumatiska händelser och frigöra med rätt tekniker av
avslappning, meditation, kroppsrörelser, andning och röst. Här finns många psykoterapeutiska kopplingar!

Allt
kokar egentligen ner till vad vi väljer att tro på, antingen det gäller
kvantfysik eller hur vi själva hjälper oss till hälsa, välbefinnande och
harmoni.

Och jag har valt att, med ena foten djupt
begraven i vetenskapens mylla, utforska marker långt utanför min
bekvämlighetszon, genom att påbörja en Kundalini Yogalärarutbildning.

Mer om resan finns att läsa i min yogablogg.